fbpx

Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje liepos 25 dieną patvirtinti su Europos jaunimo sostinės 2021 metų projekto įgyvendinimu susiję sprendimai. Vienas jų – Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš uostamiesčio biudžeto tvarkos aprašas. Juo remiantis bus skirta lėšų suma įgyvendinti 3 arba 4 metų programą. Planuojama paskelbti 7 konkursus. Vienas jų – Europos jaunimo sostinės 2021 projekto koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimo programa. Taip pat jaunimo socialinių ir pilietinių teisių užtikrinimo platformos „Dialogai“ įgyvendinimas ir koordinavimas. Dar keli konkursai apims savanorystės ir jos pripažinimo skatinimo, švietimo apie darnaus vystymosi tikslus bei humanitarinės pagalbos iniciatyvų platformos „Solidarumas“, jaunimo verslumo platformos „Lyderystė“, saugių, atvirų, erdvių plėtojimo ir pritaikymo platformos „Erdvės“, bendruomenės įtraukties, periferijų gyvinimo platformos „Šiaurė-Pietūs“ bei terpės jaunimui saugiai ir atvirai bręsti platformos „Spalvos“ įgyvendinimas ir koordinavimas.

Netrukus planuojama skelbti pirmąjį konkursą dėl projekto koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimo. Visuose projektų konkursuose galės dalyvauti visos jaunimo, su jaunimu dirbančios organizacijos, viešos įstaigos, asociacijos, valstybinės įstaigos. Papildomi balai bus skiriami organizacijoms, kurios turės nemažai vietos, nacionalinių ar tarptautinių partnerių. Organizacijoms planuojama paskirstyti 460 250 Eur per ketverius metus.

Posėdyje taip pat buvo patvirtinti Europos jaunimo sostinės tarybos nuostatai bei tikslai.  

Pastarieji nurodo bendradarbiaujant su Europos jaunimo sostinės 2021 programą (toliau – EJS 2021) koordinuojančia institucija, Savivaldybe, prisidėti prie EJS 2021 koordinavimo, monitoringo ir priežiūros. Taip pat teikti rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl organizuojamų iniciatyvų, veiklų, renginių atitikties EJS 2021 prioritetams bei europiniams su jaunimo politika susijusiems dokumentams.

Europos jaunimo sostinė taryba bus sudaryta iš 9 narių laikantis lyčių lygybės principų. Europos jaunimo sostinės narius sudarys savivaldybės mero pavaduotojas, du savivaldybės administracijos darbuotojai, atrinkti trys jaunimo atstovai iš savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ir trys nepriklausomi jaunimo atstovai. Jaunimo atstovai bus renkami organizuojant viešą atranką. Ši netrukus bus paskelbta www.klaipeda.lt  ir www.chooseklaipeda.lt puslapiuose.

Su sprendimais galite susipažinti žemiau paspaudę ant nuorodų: