fbpx

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2019 m. rugpjūčio 26 d – rugsėjo 13 d. vykdo asmenų, pretenduojančių atlikti Europos jaunimo sostinei 2021 (toliau – EJS2021) skirtų projektų, finansuojamų dalinai savivaldybės biudžeto lėšomis, ekspertinį vertinimą (toliau – pretendentai), prašymų priėmimą.

Reikalavimai pretendentams:

Asmuo, pretenduojantis teikti ekspertinio vertinimo paslaugas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • Jaunimo srities finansavimo programų projektų vertinimo patirtis per pastaruosius 3 metus;
 • Projektų rengimo patirtis jaunimo srities finansavimo programose per pastaruosius 5 metus;
 • Jaunimo srities finansavimo programų projektų įgyvendinimo patirtis per pastaruosius 5 metus;
 • Patirtis jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje per pastaruosius 5 metus;
 • Tobulėjimas per pastaruosius 3 metus šiose jaunimo veiklos srityse: Jaunimo neformalusis ugdymas, aktyvus dalyvavimas demokratiniame gyvenime, tarpkultūrinis dialogas, socialinė įtrauktis, Europos pilietiškumas, jaunų žmonių dalyvavimas ES politikoje, verslumo, kūrybiškumo įgūdžių lavinimas jaunimo srityje, neformaliojo ugdymo metu įgytų kompetencijų pripažinimas, savanorystė, jaunų žmonių įtraukimas ar kita;
 • Anglų kalbos gebėjimai bent B2 lygiu.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Asmuo, norintis teikti ekspertinio vertinimo paslaugas, Socialinių reikalų departamento vyriausiajai specialistei Renatai Razgienei paštu arba elektroniniu paštu renata.razgiene@klaipeda.lt pateikia:

 • pretendento į ekspertus anketą (Aprašo 2 priedas);
 • laisvos formos gyvenimo aprašymą (CV);
 • kitus dokumentus, pagrindžiančius atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams (jei taikoma).

Dokumentai teikiami iki rugsėjo 13 d. 17.00 val.

Kilus klausimams dėl Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų vertinimo ekspertų atrankos konsultuoja:

Aistė Andruškevičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė, tel. 8 (46) 39 6064, el. p. aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt ir Renata Razgiene, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento vyriausioji specialistė, tel. 8 (46) 39 6064, el.p. renata.razgiene@klaipeda.lt

Dokumentai susipažinimui:

 1. Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų vertinimo ekspertų atrankos aprašas
 2.  Kvalifikaciniai reikalavimai ekspertams
 3.  Nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
 4.  Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų vertinimo ekspertų darbo reglamentas
 5.  Europos jaunimo sostinės 2021 m. paraiška
 6.  Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas
 7. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuojamų Europos jaunimo sostinės 2021 m. programų projektų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo kriterijų aprašas ir ekspertinio vertinimo forma