fbpx

Savivaldybė prisideda prie jaunimo, norinčio tobulėti. Šiais metais ruošiamiems įgyvendinti projektams savivaldybė skyrė dalinį finansavimą.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 9d. įsakymu Nr. AD1-452 “Dėl jaunimo iniciatyvų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų kvotos ir lėšų paskirstymo patvirtinimo” skelbiami jaunimo iniciatyvų projektų konkurso rezultatai:

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Balų vidurkis Skiriamas finansavimas (Eur)
1 Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos narių psichinės bei emocinės sveikatos stiprinimas 82,33 2920,00
3 VšĮ Apeirono teatras Dialogas 2021 80,33 3600,00
4 VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“ Ride this city 2021 / Riedam 21 78,67 3500,00
5 LPF „Dienvidis“ Pilietiškai aktyvus Klaipėdos jaunimas 75,00 3600,00
7 VšĮ „Metas veikti“ Daugiau drąsos kurti 73,33 3300,00
8 VšĮ „Projektas LT“ Savęs archeologija 73,00 4100,00
9 LCC tarptautinis universitetas Youth for a better Klaipėda 72,34 3200,00
10 Klaipėdos valstybinės kolegijos Alumni klubas Per kiną  – pažink jaunimą 71,34 3800,00
11 Miesto bažnyčia Lyderis savo noru 71,00 3500,00
12 Asociacija „Šokių namai“ Iniciatyva jaunoms šeimoms #PietinėKlaipėdaŠoka 70,67 2300,00
13 Asociacija „JCI Klaipėda“ Jaučiu mąstau gyvenu 70,66 1800,00
14 Lietuvos liberalus jaunimas Išdrįskime būti savimi 69,66 3200,00
15 VšĮ Lyderiams Klaipėda arčiau tavęs (Talentai Klaipėdai) 69,33 3200,00
16 VšĮ „Baltijos jūrų skautai Verslus ir kūrybiškas jaunimas 69,33 3200,00
17 VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija Pažink pilietiškumą 69,00 2700,00
18 Labdaros ir paramos fondas  Dvasinės pagalbos jaunimui centras Klaipėda jaunimo ir savanorystės uostas 68,66 3400,00
19 Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ #Becool #AFTERschool 68,00 2700,00
22 VšĮ Socialinių mokslų kolegija Ateities miesto kūrimo dirbtuvės 64,33 2700,00
26 VšĮ „Project In“ Verslus jaunimas 62,67 2900,00
28 Krikščioniškojo švietimo draugija „Slovo“ Kelio pasirinkimas Pokalbiai apie svarbiausia 62,34 2000,00
29 Klaipėdos valstybinė kolegijos studentų atstovybė Stipri organizacija – kelias į sėkmę 61,34 2700,00
30 VšĮ „Taip ir ne kitaip“ Visi skirtingi – visi lygūs 61,34 2200,00
31 VšĮ Gausus gyvenimas Padėk sau ir kitam 57,67 2000,00
32 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybė Tobulėti kartu lengviau 56,34 2700,00
Iš viso: 71 220

 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 9d. įsakymu Nr. AD1-451  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuojamų jaunimo programų „jaunimo organizacijų stiprinimas ir jaunimo politikos plėtojimas Klaipėdos mieste“ ir „jaunimo savanoriškos tarnybos plėtojimas Klaipėdos mieste“ kvotų ir lėšų paskirstymo patvirtinimo“ skelbiami jaunimo iniciatyvų projektų konkurso rezultatai:

 

Programa „Jaunimo organizacijų stiprinimas ir jaunimo politikos plėtojimas Klaipėdos mieste“
Organizacija Projekto pavadinimas Balų vidurkis Skiriama lėšų suma (Eur)
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ KLAS – STIPRINTI VIENYTI ATSTOVAUTI 79,67 10 000
  IŠ VISO: 10 000

 

Programa „Jaunimo savanoriškos tarnybos plėtojimas Klaipėdos mieste“
Organizacija Projekto pavadinimas Balų vidurkis Skiriama lėšų suma (Eur)
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas Jaunimo savanoriška tarnyba Klaipėdoje 86,00 2 500
IŠ VISO: 2 500

 

Su projekto vykdytojais bus asmeniškai susisiekta elektroniniais paštais, kurie nurodyti projektų paraiškose.