fbpx

Klaipėda tapo „Europos jaunimo sostine 2021“. Tai yra puiki proga miestui ir Lietuvai apmąstyti 25 metų jaunimo politikos raidą, išmoktas pamokas. Įtraukiant Klaipėdos jaunuolius, vienijantis jaunimo organizacijas, jaunimo darbuotojus ir savivaldos pastangas, atsirado galimybė tapti atviresniu ir jaunimui palankesniu miestu ir atskleisti neatrastą jaunimo potencialą.

Norime pakviesti savo partnerius į Klaipėdą 2021 m. pažintiniam vizitui apie jaunimo politiką, darbo su jaunimu įgyvendinimą, jaunimo dalyvavimą miesto teritorijose. Sužinoti, kaip Europos jaunimo sostinės statusas gali padėti tobulinti jaunimui skirtą politiką.

Pažintinio vizito pagrindinis tikslas: Sukurti erdvę jaunimo politikai ir darbo su jaunimu specialistams apmąstyti šiuolaikinius miesto jaunimo dalyvavimo iššūkius ir pasiūlymus bei idėjas, kaip Klaipėdą paversti jaunimui palankiu miestu.

Pažintinio vizito tikslai:
– apmąstyti 25-uosius jaunimo politikos plėtros ir 15 metų darbo su jaunimu kūrimo metus Liutuanijoje;
– dalytis gerąja jaunimo dalyvavimo ir darbo su jaunimu patirtimi Klaipėdos mieste;
– ištirti Klaipėdos Europos jaunimo sostinę 2021, išanalizuoti programą, susitikti su ją įgyvendinančiomis organizacijomis;
– išanalizuoti, kaip skatinti miesto jaunimo demokratinį dalyvavimą;
– aptarti, kaip padaryti jaunimo draugiškesnes dalyvavimo miesto teritorijose struktūras;
– Užmegzti tarptautinius ryšius būsimam bendradarbiavimui.

Pažintinis vizitas „Jaunimo politika Klaipėdoje – Europos jaunimo sostinė 2021“ vyks 2021 m. Liepos 5–11 d. Klaipėdoje, Lietuvoje.
Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais iš Latvijos, Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Danijos, Norvegijos, Italijos ir Bulgarijos. Pažintiniame vizite dalyvaus 33 jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai ir kiti jaunimo darbo specialistai.