fbpx

Klaipėdos miesto savivaldybė skatina jaunimą dirbti, o darbdavius – įdarbinti, todėl skelbia kaip prisidės prie jaunimo įdarbinimo.

Svarbiausios sąlygos:

  1. Programa skirta Klaipėdos miesto savivaldybės darbdaviams, kurie įdarbina jaunimą nuo 14 iki 19 m., besimokantį  Savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. Programos vykdymo terminas – birželio 15 d.–rugpjūčio 31 d., ne ugdymo procesu metu.

2. Programos uždaviniai:

2.1. didinti jaunimo motyvaciją pasirinkti sezoninį darbą vasaros atostogų metu, kaip vieną iš užimtumo priemonių;
2.2. padėti jaunimui integruotis į darbo rinką vasaros atostogų metu;
2.3. pagerinti jaunimo profesinio orientavimo kokybę;
2.4. remti darbdavius, pagal Programą įdarbinusius jaunuolius, kompensuojant darbo vietos išlaikymą Programoje nustatyta tvarka.

  1. Dalyvauti Programoje gali darbdaviai:

3.1. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Savivaldybės teritorijoje;
3.2. Lietuvos Respublikoje įsteigtos kitos organizacijos (ūkininkas), kurios veiklą vykdo Savivaldybės teritorijoje;
3.3. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Savivaldybės teritorijoje

  1. Darbdaviai privalo atrinkti ir įdarbinti Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius jaunuolius, besimokančius Savivaldybės teritorijoje registruotoje ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programą.

5. Programos prioritetai:

5.1. įmonė įdarbina daugiau nei du asmenis, kurie visi yra nepilnamečiai;
5.2. numatoma įdarbinti jaunus žmones, kurie yra globojami arba gyvena Savivaldybės bendruomeniniuose globos namuose;
5.3. numatoma įdarbinti jaunus žmones iš šeimų, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų arba kurių šeimoms taikoma atvejo vadyba;
5.4. darbdavys siūlo didesnį atlyginimą negu minimali mėnesinė alga (toliau – MMA);
5.5. kurių paraiškų registracijos data ir laikas yra anksčiausi.

  1. Kompensuojama  50 proc. Minimalaus darbo užmokesčio (įskaitant ir darbdavio mokesčius) per mėnesį.

Daugiau informacijos