fbpx

Klaipėdos miesto savivaldybė, siekdama skatinti jaunus žmones studijuoti Klaipėdos aukštosiose mokyklose įsteigė 40 stipendijų I kurso gabiems ir talentingiems studentams. Stipendijos dydis 100 Eur, ji bus mokama 10 mėnesių.

2022 m. stipendijos skiriamos:

  • Informatikos studijų krypčių grupės studentams;
  • Inžinerinių technologijų krypčių grupės studentams;
  • Technologijų krypčių grupės studentams.

 

Gauti stipendiją turi teisę pirmosios pakopos nuolatinių studijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentai, neturintys aukštojo išsilavinimo diplomo, kurių stojamasis balas yra ne mažiau nei 6.

Paraiškos internetu bus priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. 23:59 val.

Siekdamas gauti stipendiją studentas kartu su paraiška privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą pažymą apie studijas, įrodančią studento statusą. Pažymoje turi būti nurodyta studijų krypčių grupė, stojamasis balas.

Paraiška gali būti pateikta elektronine ir popierine forma

Studentas paraišką su dokumentais gali teikti elektronine forma, naudodamasis gyventojų e. paslaugomis interneto svetainėje https://paslaugos.klaipeda.lt/. Paraiškos internetu priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30d. 23:59 val.

Teikiant paraišką su dokumentais popieriniame forma ji turi būti užpildyta kompiuteriu, tinkamai pasirašyta ir atspausdinta. Teikiama užklijuotame voke ant kurio turi būti nurodyta „STIPENDIJŲ KONKURSUI“, pareiškėjo vardas ir pavardė. Paraiška turi būti pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui, adresas Liepų g. 11, 116 kab., Klaipėda arba naudojantis pašto pasiuntinių paslaugomis. Popierinės paraiškos priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai) pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15:45 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.