fbpx

KLAIPĖDOS JAUNIMO FORUMAS

Klaipėdos jaunimo forumas yra visiškai nauja platforma tiek Klaipėdoje, tiek Lietuvoje. Mes norime suteikti aktyviam miesto jaunimui erdvę, kurioje jie galėtų kelti jiems rūpimus klausimus, spręsti problemas bei teikti siūlymus. Šį forumą mes matome kaip idėjų banką ar jaunųjų ekspertų grupę, kuri savo idėjomis ir iniciatyvomis padės su jaunimu dirbančioms Klaipėdos miesto struktūroms, tokioms kaip Jaunimo reikalų taryba, jaunimo reikalų koordinatorė bei Klaipėdos Apskritasis stalas. Šia strategine iniciatyva  mes norime dar labiau sustiprinti jaunimo balsą. Norime suteikti jauniems žmonėms erdvę, įrankius, galimybes ir paramą siekiant įsitraukimo ir dalyvavimo pilietiniuose procesuose.

Klaipeda jaunimo forumas susideda iš dviejų dalių – forumo asamblėjos ir forumo darbo grupių. Forumo asamblėja, kuri vyks du kartus per metus, nustatys kryptį, kuria linkme vyks tolimesnis forumo darbas. Asamblėjos metu visi dalyviai drauge nuspręs, kokios problemos, temos ir klausimai jiems yra aktualiausi. Išsigryninę temas forumo dalyviai išsiskirstys į mažesnes darbo grupeles ir pagal asamblėjos metu identifikuotas problemas toliau generuos idėjas bei formuos siūlymus Jaunimo reikalų tarybai.

Mes informuosime forumo narius apie Klaipėdos mieste vykstančius atvirus posėdžius, mieste vykstančius procesus, kurie gali turėti įtakos jaunimo gyvenimui, bei suteiksime jiems informacijos apie visą jaunimo politiką Klaipėdos mieste. Taip pat teiksime forumo nariams konsultacijas, padėsime jiems rasti ir tinkamai suformuluoti argumentus, kad jų parengti raštai turėtų reikiamo svorio. Žinoma, sieksime ir glaudaus bendradarbiavimo tiek su visomis jaunimo struktūromis, tiek su politikos formuotojais ir vykdytojais.

Daugiau informacijos:
#chooseklaipeda komanda
Mob. +370 622 17945
communication@chooseklaipeda.eu