fbpx

KLAIPĖDOS JAUNIMO FORUMAS

Klaipėdos jaunimo forumas yra visiškai nauja platforma tiek Klaipėdoje, tiek Lietuvoje. Mes suteikėme aktyviam miesto jaunimui erdvę, kurioje jie galėtų kelti jiems rūpimus klausimus, spręsti problemas bei teikti siūlymus. Šį forumas tai idėjų bankas ar jaunųjų ekspertų grupė, kuri savo idėjomis ir iniciatyvomis padėjo su jaunimu dirbančioms Klaipėdos miesto struktūroms, tokioms kaip Jaunimo reikalų taryba, jaunimo reikalų koordinatorė bei Klaipėdos Apskritasis stalas. Šia strategine iniciatyva mes norėjome dar labiau sustiprinti jaunimo balsą. Norėjome suteikti jauniems žmonėms erdvę, įrankius, galimybes ir paramą siekiant įsitraukimo ir dalyvavimo pilietiniuose procesuose.

Klaipėdos jaunimo forumas susideda iš dviejų dalių – forumo asamblėjos ir forumo darbo grupių. Forumo asamblėja, kuri vyko du kartus per metus, nustatė kryptį, kuria linkme vyks tolimesnis forumo darbas. Asamblėjos metu visi dalyviai drauge nusprendė, kokios problemos, temos ir klausimai jiems yra aktualiausi. Išsigryninę temas forumo dalyviai išsiskirstė į mažesnes darbo grupeles ir pagal asamblėjos metu identifikuotas problemas toliau generavo idėjas bei suformavo siūlymus Jaunimo reikalų tarybai.

Mes informavome forumo narius apie Klaipėdos mieste vykstančius atvirus posėdžius, mieste vykstančius procesus, kurie gali turėti įtakos jaunimo gyvenimui, bei suteikėme jiems informacijos apie visą jaunimo politiką Klaipėdos mieste. Taip pat teikėme forumo nariams konsultacijas, padėjome jiems rasti ir tinkamai suformuluoti argumentus, kad jų parengti raštai turėtų reikiamo svorio. Žinoma, siekėme ir glaudaus bendradarbiavimo tiek su visomis jaunimo struktūromis, tiek su politikos formuotojais ir vykdytojais.

Daugiau informacijos:
#chooseklaipeda komanda
Mob. +370 684 95428
Aiste.Valadkiene@klaipeda.lt