fbpx

STRATEGINĖS INICIATYVOS

Jaunimo strategijos rengimas

Klaipėda neturi ir niekada neturėjo jaunimo strategijos atspindinčios miesto jaunimo poreikius ir lūkesčius. Rengiant veiklos planus vadovaujamasi nacionalinio lygmens prioritetais, kurie ne visada sutampa su vietos jaunimo poreikiais. Todėl projekto metu numatoma parengti strategiją, pirmiausia vadovaujantis „iš apačios į viršų“ principu, kuri bus integruota į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2020-2030.

Jaunimo Ambasadorių forumas

Jaunimo balso stiprinimui, suteikiant jam erdvę, įrankius, galimybes ir paramą siekiant įsitraukimo ir dalyvavimo pilietiniuose procesuose, bus kuriamas Jaunimo ambasadorių forumas, veikiantis kaip vietos jaunimo bei jaunimo organizacijų sąjunga glaudžiai bendradarbiaujanti ir reguliariai susitinkanti su politikos formuotojais ir vykdytojais. Forumas bus atviras vietos jaunimui, nepriklausomai nuo jo padėties ar priklausymo jaunimo struktūroms.

Lietuvos jaunimo sostinės iniciatyva

Pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva Lietuvoje, orientuota į jaunimą. Šiuo projektu siekiama atskleisti kiekvieno Lietuvos miesto iniciatyvas jaunimo politikoje, sudaryti sąlygas plėtoti ir užtikrinti jaunimo į(si)traukimą į politinį, socialinį, ekonominį, kultūrinį miesto gyvenimą.

„Workation“ paketai (darbas ir atostogos vienu metu)

Siekiant į miestą pritraukti tarptautinius, nacionalinius partnerius, atsakingus už jaunimo politikos vykdymą siūlant vieną mėn. darbo vietą perkelti į Klaipėdą.

 

Eksperimentinis atvirumo kultūros inkubatorius

Vienintelis plataus pritaikomumo švietėjiškai veiklai produktas. Saugios terpės „kitokiems“ bręsti neužteks, kad didėtų visuomenės sąmoningumas. Kuriamas inkubatorius, taikant VR technologijas, švieslentes, hologramas, statistines/palyginamąsias lenteles, leis pabūti kito kailyje (pvz. neįgaliųjų judėjimas mieste, patyčių aukos statusas ir galimos pasekmės). Kuriamu inkubatoriumi siekiama „įempatinti“ asmeninį potyrį būnant LGBT, užsieniečiu, moterimi diskriminuojančioje darbo rinkoje, vyru, patiriančiu smurtą šeimoje, neįgaliuoju mieste, parduotuvėje ir pan.

Dalyvaujamasis biudžetas moksleiviams

Atsižvelgdami į kandidatavimo metu jaunimo pristatytus iššūkius, Klaipėda numato pasirengti ir vykdyti dalyvaujamojo biudžeto modelio įgyvendinimą Klaipėdos m. gimnazijose ir Klaipėdos m. profesinėse mokyklose (įtraukiant 9-12 klasių, gimnazijose I-IV klasių moksleivius). Dalyvaujamasis biudžetas suteiks galimybes moksleiviams spręsti dėl Europos jaunimo sostinės dalies biudžeto panaudojimo, kai moksleiviai patys siūlo idėjas ir balsuodami renka labiausiai patikusias. 2020 m. dalyvaujamojo biudžeto modelis vykdomas pilotinėse mokyklose, o 2021 numatoma šį modelį įgyvendinti visose Klaipėdos m. mokyklose. Dalyvaujamojo biudžeto tikslai orientuojami į Darnaus vystymosi dienotvarkę 2030, diskutuojant su moksleiviais iš 17 tikslų pasirenkant mokykloms, moksleiviams, mokyklų bendruomenei aktualiausius tikslus.