fbpx

Lietuvos skautijos jūrų skautai Stulpino laivas.

Skautavimas – tai Robert Baden-Powell apie 1907 metus Anglijoje sukurta ir patyriminiais metodais paremta harmoningo jaunimo ugdymo sistema.

Per kelis dešimtmečius ji išpopuliarėjo visame pasaulyje ir šiandien vienija apie 30 milijonų skautų 216-oje šalių.

Lietuvos skautija yra didžiausia skautų organizacija Lietuvoje, turinti savo gretose apie 2500 skautų iš įvairių Lietuvos vietovių. Ji taip pat yra Pasaulio skautų organizacijos WOSM narė.

Skautai savo idėjomis nori uždegti kuo daugiau žmonių, įkvėpti jų bendruomeniškumą, kūrybiškumą ir pasitikėjimą savo jėgomis. To siekiama ir dalyvaujant tarptautiniuose skautiškuose gamtosauginiuose tinkluose ir projektuose.

Dėl savanorystės kreipkis:

📨jurmylesskautai.kl@gmail.com

📱 8 647 35 744

VšĮ Apeirono teatras

Apeirono teatras – profesionalus teatras, kurį 2012 m. savo iniciatyva įkūrė režisierės Eglė Kazickaitė ir Greta Gudelytė.

Apeirono teatro kūrėjai, analizuodami visuomenę psichologiniu, sociologiniu aspektu; stebėdami žiūrovo reakcijas, vyraujančias teatrines formas ir jų variacijų galimybes, ekperimentuodami su kalba ir dramaturgijos teatrine raiška, plėtoja diskursyvinio teatro įdėją. Per trumpą gyvavimo laiką Apeirono teatras spėjo tapti vienu labiausiai intriguojančių teatrų Lietuvoje.

Dėl savanorystės kreipkis:

📨 apeironteatras@gmail.com

📱 867486656

A.L.L – aktyvaus laisvalaikio leidimo klubas

Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedroje įregistruotas aktyvaus laisvalaikio klubas. Tai jaunų žmonių klubas, kurie savo laisvą laiką leidžia aktyviai ir turiningai, pamato, bei sužino daug naujo, taip pat išbando save, tiesiog šauniai leidžia laisvalaikį.

Klubas yra atviras, visada laukiantis naujų žmonių, kurie mėgsta keliauti, nori patirti nepakartojamus įspūdžius, realizuoti savo svajones susijusias su aktyvumu.

Klubo pagrindinis tikslas – plėtoti aktyvų gyvenimo būdą, kaip žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemonę, skiriant prioritetą aktyvioms keliavimo formoms, padedančioms ugdyti sveiką, ištvermingą, aukštos dorovinės kultūros žmogų.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyrius

Savanorystės kryptys: pagalba valstybei ir miestui krizinėse situacijose, pagalba vienišiems senjorams, savanorystė Trečiųjų šalių piliečių integracijos programoje.

Dėl savanorystės kreipkis:

📨 klaipeda@redcross.lt ; gintare.kibure@redcross.lt

📱 867568475; 864279092

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija Apskritasis stalas

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS), įkurta 1998 m. spalio 9 d. KLAS vienija 26 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoja ir įgyvendina Klaipėdos miesto jaunimo politiką.

KLAS taip pat koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, įvairias paslaugas, vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo atstovus į Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Dėl savanorystės kreipkis:

📨 klas@klas.lt

📱 865352725

🤳 http://klas.lt

KU robotų klubas

Klaipėdos universiteto robotų konstruotojų asociacija ir technologijos studentų saviveiklos klubas

Dėl savanorystės kreipkis:

📨oleglyan@gmail.com

📱 863137569

🤳 https://www.facebook.com/KURoboticsClub

Ekologinis klubas „Žvejonė“

Tai nevyriausybinė ir pelno nesiekianti, aktyviausiai Lietuvos pajūrio zonoje veikianti visuomeninė aplinkos apsaugos organizacija, įkurta 1988 metais kaip Lietuvos žaliųjų judėjimo klubas Klaipėdoje, kurio nariai savo savanoriška veikla siekia keisti Gamtai ir žmonėms pavojingą aplinkos situaciją ir ugdyti aplinką gerbiančią visuomenę. „Žvejonės“ vardas kilęs nuo upelio, kadaise tekėjusio Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje.

Misija – veikti Klaipėdos regiono visuomenės naudai aplinkosaugos srityje.

Dėl savanorystės kreipkis:

📨 zvejone@zvejone.lt

📱 37067027 357

🤳 http://www.zvejone.lt

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (KUSS)

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (KUSS) – tai ne pelno siekianti, nepolitinė, studentų sąjunga, vienijanti Klaipėdos universiteto studentus, skatinanti akademinės bendruomenės vieningumą, įsitraukimą į aktualijas, bendrą kultūros lygio kėlimąsi ir studentų interesams atstovaujanti organizacija, įkurta 1994 m. Šiuo metu organizacija vienija 100 tikrųjų narių ir virš 200 KUSS Alumni.

Misija – Tikslingai veikianti studentų organizacija, atstovaujanti studentų interesams, sprendžianti jiems aktualius klausimus ir inicijuojanti pokyčius.

Dėl savanorystės kreipkis:

📨 kuss@kuss.lt prezidentas@kuss.lt

📱 860028168

🤳 https://kuss.lt

Ekologų klubas „Žalioji žemė“

Ekologų klubas „Žalioji žemė“ įkurtas 1998 metais. Nuo pat įkūrimo klubo tikslas – vykdyti visuomenės (ypač jaunimo) švietimą aplinkosaugos klausimais, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo.

Pagrindinė klubo veikla:

  • Užterštų teritorijų stebėsena ir tvarkymas;
  • Atsakingos rekreacijos skatinimas;
  • Aplinkosauginis švietimas;
  • Bendradarbiavimas su aplinkosauginėmis institucijomis;
  • Kultūros paveldo objektų, esančių saugomose teritorijose, stebėsena ir priežiūra.

Klubas „Žalioji žemė“ turi per 30 aktyvistų. Organizacija nuolat plečiasi, aktyviai ieško naujų narių.

Dėl savanorystės kreipkis:

📨zaliojizeme@gmail.com

📱 864164079

🤳 https://www.facebook.com/Zaliojizeme/

JCI Klaipėda

JCI Klaipėda – aktyvių, verslių ir socialiai atsakingų žmonių bendruomenė Klaipėdoje, kurios siekis suteikti jauniems žmonėms galimybę augti geresniais LYDERIAIS ir kurti TEIGIAMUS POKYČIUS pasaulyje!
Junior Chamber International (JCI) - tai trečia didžiausia visuomeninė organizacija pasaulyje. Ji yra nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti aktyvius žmones.
JCI sudaro daugiau nei 200 000 narių, kurių amžius 18-40 metų, virš milijono buvusių narių, daugiau kaip 110 šalių. JCI vienija įvairių sričių profesionalus, įsijungusius į 6000 vietinių JCI organizacijų (LOM).

Dėl savanorystės kreipkis:

📨 klaipeda@jci.lt

📱 37061302163

🤳 https://www.facebook.com/jciklaipeda/