fbpx

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas”

Asociacija „Jūrų šaulys“

Saugos tarnyba savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2010 m. ir saugo objektus, esančius uosto teritorijoje, sandėlius ir gamybines patalpas, tokius kaip UAB "Mabre Lpc", UAB "Ketonas", UAB "Varkojis ir Ko". Asociacijos "Jūrų šaulys" saugos tarnybos apsaugos darbuotojai yra kruopščiai atrenkami, specialiai apmokomi ir paruošiami šiam darbui. Dauguma darbuotojų yra Lietuvos Šaulių sąjungos nariai, todėl pasižymi sąžiningumu ir rimtu požiūriu į savo darbą. Taip mes galime užtikrinti darbuotojų pastovumą bei gerą darbo kokybę.

Apsaugos paslaugų teikimui mes turime Policijos departamento licenciją, kitus būtinus leidimus. Visi su apsaugos darbu susiję darbuotojai yra nustatyta tvarka tikrinami, apmokomi. Darbo metu aprūpinami uniforma, techninėmis ir specialiomis priemonėmis.

Dėl savanorystės kreiptis į:

📱Tel. nr. 860771470

📨El. paštas: saulysasociacija@gmail.com

Jaunųjų konservatorių lygos Klaipėdos filialas

Mes esame savarankiška, nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija.

1993 m. kovo 26 d. septyni Sąjūdžio „Jaunimo sambūrio" nariai išspausdino Tėvynės atgimimo sąjungos Jaunimo skyriaus steigiamąją deklaraciją. Šis dokumentas ir yra laikomas Jaunųjų konservatorių lygos pradžia. Po to sekė gana spartus organizacijos struktūrų kūrimas, vertybių ir tikslų išgryninimas. Klaipėdos skyrius įkurtas tų pačių metų lapkričio mėnesį.
Mes, kurdami brandžią demokratinę visuomenę Lietuvoje, ugdome tolerantiškus, atsakingus, krikščioniškąsias vertybes išpažįstančius jaunus žmones, gebančius ir norinčius aktyviai dalyvauti modernios valstybės gyvenime.

Be abejo, visi šie tikslai sėkmingai plėtojami ir vykdomi šiandien. Kiekvienas jaunas žmogus (nuo 14 iki 35 m.) atėjęs į JKL, gali surasti būrį gerų draugų, profesionalius vadovus, sužinoti ir patirti ką reiškia buvimas nevyriausybinėje organizacijoje. Narių kompetencijos kėlimui mes organizuojame mokymus, stovyklas, išvykas į Seimą, žygius ir kitus vidinius renginius.

Dėl savanorystės kreiptis į:

📱Tel. nr. 866252001

📨El. paštas: jklklaipedoje@gmail.com

🤳 https://www.facebook.com/jklklaipeda

Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija

Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija (KLJO), tai ne tik jaunimas, tikintis laisvės bei teisingumo idėjomis, bet ir draugų kompanija, visados trykštanti gera nuotaika.

Kas tie liberalai? Tai asmenybės, kurios supranta, jog visi žmonės šioje žemėje yra lygūs nepaisant rasinių, religinių ar kitų skirtumų. Jie tiki, jog visi esame laisvi, kol nepažeidžiame kitų žmonių laisvių. Jei tu sutinki su mūsų nuomone, esi visada laukiamas mūsų draugiškame būryje.

KLJO, tai vieta, kur kiekvienas jaunuolis gali realizuoti save ir įgyvendinti savo idėjas, o su bendraminčiais tai daryti yra daug smagiau!

Dėl savanorystės kreiptis į:

📱Tel. nr. 868344545

📨El. paštas: urte.apulskyte@gmail.com

🤳 https://www.facebook.com/ikvepk.laisves

Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybė

Ei Studente!

Jeigu Tau reikia, kad kažkas ištiestų pagalbos ranką, tai patekai į reikiamas rankas – mūsų puslapį.

Mes – KVK SA, atstovaujame ne tik Tavo interesus bet ir sprendžiame įvairias problemas, su kuriomis susiduri mūsų akademinėje bendruomenėje. Nesvarbu kokios tai problemos, ar akademinės, ar socialinės – mes visuomet pasirengę padėti, kad tavo patirtis studijuojant KVK būtų kuo geresnė. KVK SA siekis - užtikrikrinti kokybišką išsilavinimą ir paįvairinti socialinį studento gyvenimą!

Nuolatos pildom savo gretas naujais nariais – nesidrovėk ir užpildyk anketą. Tapk mūsų šeimos dalimi ir praleisk savo įsimintiniausius studijų gyvenimo metus kartu su mumis!

Dėl savanorystės kreiptis į:

📱Tel. nr. 867847996

📨El. paštas: prezidentas@kvksa.lt

🤳 https://www.facebook.com/kvk.sa

Lietuvos moksleivių sąjunga KMSIC

Visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija. Šiuo metu LMS turi 37 padalinius Lietuvos savivaldybėse, kuriuose dirba daugiau nei 1000 savanorių, organizacija vienija daugiau nei 500 Lietuvos mokyklų mokinių savivaldų.

Atstovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

Dėl savanorystės kreiptis į:

📱Tel. nr. 860962474

📨El. paštas: lms.klaipeda@gmail.com klaipeda@moksleiviai.lt

🤳https://www.facebook.com/moksleiviaiklaipeda

Lietuvos jaunimo sąjunga Žingsnis

Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“ yra prevencinė jaunimo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, siekiančius neformalaus ugdymo metodais skatinti tikslingą užimtumą ir sveiką gyvenimo būdą.

LJS „Žingsnis“ veikia nuo 1997 metų. Per šį laiką sąjunga atrado savo nišą prevencinių iniciatyvų tarpe, išpopuliarino „Sniego gniūžtės“, „Tilto“ stovyklas, rengė konferencijas ir seminarus psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos klausimais. Organizacija taip pat jau daugybę metų vykdo „Operation Snowball Inc.“ programą.

Žingsnis yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) narys bei tarptautinės organizacijos Youth Health Organization (YHO) narys stebėtojas. Sąjunga aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos medicinos (LiMSA) bei Lietuvos psichologijos (LiPSA) studentų asociacijomis. Drauge organizacijos turi tvirtą sveikatingumo balsą Lietuvos jaunimo tarpe

Dėl savanorystės kreiptis į:

📱Tel. nr. 864897073

📨El. paštas: info@sg-klp.lt, dauskurdaite.domante@gmail.com

🤳https://www.facebook.com/LJS.Zingsnis

Interact klubas „Į Žvaigždes“

Interact yra kuriantis vertę klubas, skirtas jauniems žmonėms nuo 13 iki 18 metų. Remiamas Rotary klubų, Interact klubas dalyvauja įvairiuose socialiniuose ir prasminguose projektuose tobulina lyderio įgūdžius, susiranda naujų draugų bei puikiai praleidžia laiką!

Dėl savanorystės kreiptis:

📱 Tel. nr. 868798980

📨 El. paštas: ginte@atranka360.lt

🤳 https://www.facebook.com/bendraamziai

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga yra tarptautinės nevyriausybinės organizacijos International Union of Young Farmers - Tarptautinės jaunųjų ūkininkų sąjungos narė. TJŪS įkurta 2000 metais, vienija ESBO erdvės įvairių šalių kaimo jaunimo atstovus, jaunuosius ūkininkus ir jų susivienijimus, organizuoja tarptautinius renginius, apsikeitimą patirtimi, palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis. TJŪS padeda Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos nariams rasti partnerius užsienyje, naudotis kitų šaliu patirtimi žemės ūkio ir akvakultūros srityje.

Dėl savanorystės kreiptis:

📱Tel. nr. 863695724

📨El. paštas: kajusajunga@gmail.com

🤳 Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

LCC tarptautinio universiteto studentų atstovybė

„StuCo“ yra oficialiai pripažinta LCC studentų organizacija, atstovaujanti studentus vidinei ir išorinei bendruomenei ir veikia kaip priemonė, per kurią studentai gali prisidėti prie vidaus politikos, siekdami puoselėti vienybę tarp LCC bendruomenės narių, skatinti studentų susirūpinimą. ir skatinti bendrą universiteto gerovę.

Dėl savanorystės kreiptis:

📨El. paštas: stuco@lcc.lt

Lietuvos skautijos Vakarų krašto Klaipėdos miesto „Pamario“ tuntas

Skautai yra bendruomenė - kurianti visuomenę, kurioje vieni kitiems padedame, dalinamės patirtimis, augame kartu nuo mažiausio - jaunesniojo skauto - iki suaugusiųjų savanorių - skautininkų.

Misija-prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo ir ugdymosi remiantis skautiškų vertybių sistema, siekiant sukurti geresnį pasaulį, kur žmonės yra realizavęsi ir atlieka konstruktyvų vaidmenį visuomenėje.

Lietuvos skautijos tikslas - ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos

Dėl savanorystės kreiptis:

📱Tel. nr. 868314962

📨El. paštas: klaipedos@skautai.lt

🤳 https://www.skautai.lt/

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybė

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Studentų Atstovybės pagrindinė funkcija yra LAJM studentų atstovavimas LAJM savivaldos institucijose, studentų interesų gynimas bei LAJM SA narių veiklos koordinavimas.

Dėl savanorystės kreiptis:

📱Tel. nr. 868826968

📨El. paštas: a.dumciute@lajm.lt sa@lajm.lt

🤳 https://www.facebook.com/LAJMStudentuAtsovybe

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas Klaipėdos miesto skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – jaunimo organizacija, besilaikanti kairiosios politinės ideologijos.

Mūsų svarbiausios vertybės – socialinis teisingumas, solidarumas, demokratija ir žmogaus teisės.

Organizacija vienija pilietiškus, aktyvius, socialiai atsakingus ir kūrybingus klaipėdiečius.

Klaipėdos jaunieji socialdemokratai, siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į tam tikras problemas arba norėdami ugdyti visuomenės, ypač jaunosios kartos, pilietiškumą dažnai organizuoja įvairias socialines akcijas. Jomis prisideda prie jaunimo politikos formavimo Klaipėdos mieste.

Kiekvienas sąjungos narys šioje veikloje gali įgyvendinti savo vizijas ir suburti komandą projekto tikslams pasiekti. Projektai rengiami ir įgyvendinami tik su kilniu tikslu, kad klaipėdiečiai pajaustų naudą iš šių veiklų.

Individualių poreikių kūrybos studija „Plunksnelė“

Veiklos rūšys:

Socialinio darbo veikla – su vaikais, jaunimu ir suaugusiais asmenimis.
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla – su vaikais, jaunimu ir suaugusiais asmenimis.

Dėl savanorystės kreiptis:

📱Tel. nr. 864719868

📨El. paštas: kazakovcevas@gmail.com

🤳 Plunksnelė

ESN KUK

Erasmus Studentų Tinklas ESN Lietuva tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, veikianti principu „studentai padeda studentams“. ESN Lietuva nariai – jauni žmonės, savanoriškai padedantys studentams, atvykstantiems į Lietuvą pagal studijų mainų programas, prisitaikyti ir integruotis naujoje aplinkoje. Organizacija taip pat puoselėja tarpkultūrinę komunikaciją, toleranciją bei tarpusavio supratimą, skatindama užsienio ir Lietuvos studentus, sugrįžusius iš mainų, dalintis svetur sukauptomis patirtimis.
ESN KUK mentoriai siekia, kad ERASMUS ir mainų studentai lengviau integruotųsi į jiems naują aplinką ir savo viešnagę Lietuvoje prisimintų kaip vieną smagiausių įvykių savo gyvenime! Organizuojami įvairūs laisvalaikio praleidimo būdai (pvz. kelionės po Lietuvą, tarpkultūriniai vakarai, filmų peržiūros, piknikai ir pan.), taip pat – socialinės akcijos (Social ERASMUS).

Dėl savanorystės kreiptis į:

📱Tel. nr.863644667

📨El. paštas: kuk@esnlithuania.org

🤳 ESN KUK

Jaunimo organizacija DARBAS

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) – viena didžiausių jaunimo organizacijų Lietuvoje, kurios tikslas – ugdyti jaunus Lietuvos lyderius ir įtraukti juos į aktyvią visuomeninę ir politinę veiklą. Organizacija įkurta 2003 m. lapkričio 23 d. ir skaičiuoja jau 13-uosius aktyvios veiklos metus, turi 62 skyrius visose savivaldybėse bei vienija virš 3500 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Dėl savanorystės kreiptis:

📱Tel. nr.

📨El. paštas: zivile@jod.lt info@jod.lt

🤳 https://www.facebook.com/jodklaipeda

Klaipėdos jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“

Dirbame tam, kad Klaipėdos jaunimas žinotų, kad iškilus įvairiausiems klausimams, susijusiems su jų sveikata, bendravimu ar laisvalaikio praleidimu, gali kreiptis pagalbos į "Bendraamžius".

Kasdien šio centro nariai bendrauja su jaunimu, veda užsiėmimus sveikatos temomis. Mes, išklausę gydytojų bei psichologų paskaitas, perteikiame savo žinias žaismingai ir suprantamai - principu "jaunimas-jaunimui"."Bendraamžiai" ne tik atsakingai dirba, bet ir žino, kada ir kaip pailsėti-organizuoja laisvalaikį (smagius renginius, akcijas, vasaros stovyklas) jauniesiems klaipėdiečiams. Sveikata ir gera nuotaika jiems svarbiausia, o šypsenų ir draugų niekada nebūna per daug..:)

Jaunimo sveikatos centro „Bendraamžiai“ komanda visada pasirengusi sudalyvauti renginiuose, mokymuose, projektinėje veikloje, na, ir aišku, pramoginiuose renginiuose. Jie kartu atostogauja vasarą, kartu dirba jaunimo centre. Visi tariasi kaip patraukliau parengti kiekvieną „Bendraamžių“ laikraščio numerį. Visada aktyviai ruošiasi įvairioms akcijoms, užsiėmimams ir kupini energijos vyksta į mieste organizuojamus renginius.

Dėl savanorystės kreiptis:

📱Tel. nr. 846314857

📨El. paštas: info@psn.lt smc@centras.lt

🤳 https://www.facebook.com/bendraamziai

Klaipėdos senamiesčio „Rotaract“ klubas

Rotaract – tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija, kuri vienija aktyvius 18-30 metų amžiaus žmones. Rotaract klubų veikla skatina lyderystę ir profesionalumo ugdymą, atsakingą pilietiškumą, aukštus etinius standartus versle. Jaunimas klube asmenine ir grupine veikla tarnauja visuomenei, skatina tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu. Vykdydami visuomenei arba jos grupei skirtus projektus, klubo nariai mokosi įžvelgti iškilusias problemas, surasti galimybes joms išspręsti. Vykdydami šią veiklą klubo nariai įgyja ir tobulina lyderystės ir profesinius įgūdžius.

Dėl savanorystės kreiptis:

📱Tel. nr. 865854631

📨El. paštas: gintarebud@gmail.com

🤳 https://www.facebook.com/RotaractKlaipeda

Socialinių mokslų kolegijos Studentų atstovybė

Kolegijos studentai turi galimybę burtis į SMK Studentų atstovybę. Tai studentų savivaldos organizacija, vienijanti aktyviausius kolegijos studentus, kurianti vis naujus ateities planus ir juos realizuojanti. Šie žmonės nežino, kas yra rutina. Jų diena neapsiriboja paskaitų lankymu. Jie pilni idėjų, ištroškę veiklos, norintys paįvairinti savo studijų metus naujomis patirtimis, pažintimis ir praktiniais įgūdžiais.

Studentų atstovybė nepamiršta paminėti įvairiausių švenčių, dalyvauja ne tik nacionaliniuose, bet ir tarptautiniuose renginiuose, rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus, inicijuoja labdaringas akcijas, aktyviai dalyvauja kuriant demokratinę šalies švietimo sistemą, skatina pilietiškumą, analizuoja ir sprendžia jaunimui aktualius klausimus bei problemas.

Lietuvos verslo kolegijos Studentų atstovybė

Lietuvos verslo kolegijos studentai dalyvauja ne tik akademinėje veikloje, jie aktyviai įsijungia ir į pramoginių renginių organizavimą. Studentai rengia Naujametinius karnavalus, švenčia Valentino dieną, Užgavėnes, Velykas, su didžiuliu entuziazmu dalyvauja sportiniuose renginiuose. Pati linksmiausia ir „įspūdingiausia" šventė - „fuksų" krikštynos, pavasario sporto šventė, kurios įstringa atmintyje ilgam.

Svarbiausi studentų sąjungos tikslai yra :

-Telkti studentus demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje;

-Aktyviai dalyvauti, kuriant demokratinę švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą;

-Aktyviai dalyvauti, įtvirtinant, realizuojant ir ginant studentų teises ir laisves Lietuvos verslo kolegijoje ir už jos ribų;

-Padėti tobulinti studijų procesą, studentų atliekamus mokslinius taikomojo pobūdžio tyrimus, stiprinti mokslo ir praktikos ryšius;

-Siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studentų mokymuisi, jų socialiniams, ekonominiams bei dvasiniams poreikiams tenkinti;

-Palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentų tradicijas

Dėl savanorystės kreiptis:

📱Tel. nr. 864407612

📨El. paštas: prezidentas@ltvk.lt

🤳 https://www.facebook.com/ltvksa

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos tikslas integruoti kurčiųjų jaunimą į visuomenę, suteikti galimybes dalyvauti įvairiuose renginiuose, šventėse, dalyvauti kaip savanoriai.

Dėl savanorystės kreiptis:

📱Tel. nr. 864725330

📨El. paštas: klkjorganizacija@gmail.com

🤳 https://www.facebook.com/klkjorganizacija