fbpx

PLATFORMOS

#ChooseKlaipeda

Klaipėda per kelerius metus įgyvendins kompleksinę, iš 9 platformų sudarytą programą. #chooseklaipeda programa suformuota pagal jaunimo identifikuotus iššūkius, nukreipta į jauniems žmonėms svarbių problemų sprendimą ir bus vystoma trimis pagrindinėmis kryptimis – „Veik“, „Kurk“, „Atskleisk“.

VEIK

Skatinamas jaunimo socialinis ir pilietinis aktyvumas. Šia kryptimi bus įgyvendinamos platformos:

SOLIDARUMAS

tai – savanorystės ir jos pripažinimo skatinimas, darnus vystymasis ir humanitarinė pagalba bei

DIALOGAI,

kuria bus siekiama užtikrinti jaunimo socialines ir pilietines teises.

KURK

Kuriama patraukli, į jaunimą orientuota kūrybiškumo ir verslumo aplinka. Šia kryptimi bus įgyvendinamos platformos:

LYDERYSTĖ,

skirta jaunimo verslumui skatinti ir 

OUT OF THE BOX,

kitaip – jaunimo kūrybiškumo platforma.

ATSKLEISK

Atviro, draugiško ir patrauklaus jaunimui miesto kūrimas. Šia kryptimi bus įgyvendinamos platformos:

ERDVĖS

saugių, atvirų erdvių plėtojimo, pritaikymo platforma,

ŠIAURĖ-PIETŪS

orientuota į periferijų gyvinimą ir bendruomenės įtrauktį. Dar viena at(si)skleisti skatinanti platforma –

SPALVOS

Šios platformos dėka bus kuriama terpė jaunimui atvirai bręsti.

Horizontalios platformos:

JUNGTYS

vietos, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo vystymo platforma.

POTENCIALAS

gebėjimų stiprinimo ir Europos jaunimo sostinės 2021 programos vystymo platforma.