fbpx

DIALOGAI

DIALOGAI – jaunimo socialinių ir pilietinių teisių užtikrinimo platforma.

Pagrindinės veiklos:

  • #Chooseklaipeda ambasadorių programa
  • Motyvacinė ir kompensacinė sistema asmenims, savanoriškais pagrindais dalyvaujantiems miesto politiniame bei pilietiniame gyvenime
  • Klaipėdos jaunimo dalyvavimo Europos jaunimo politikos renginiuose rėmimas
  • Struktūrinio dialogo iniciatyvos
  • Politikų ir jaunimo debatai
  • Politinio raštingumo gebėjimų ugdymas

Platforma buvo skirta plėtoti Klaipėdos jaunų žmonių politinį raštingumą, aktyvinti jaunimo dalyvavimą pilietiniuose procesuose, ugdyti vietos, nacionalinės ir tarptautinės jaunimo politikos suvokimą ir didinti jos pripažinimą.

Pagrindiniai šios platformos kokybiniai rodikliai: augantis Klaipėdos jaunų žmonių politinis raštingumas (augantis jaunų žmonių dalyvavimas viešojo administravimo procesuose; aktyvėjantis jaunimo balsavimas rinkimuose; augantis vietos, nacionalinės ir tarptautinės jaunimo politikos suvokimas ir pripažinimas (jaunų žmonių žino savo teises ir pareigas; išaugęs jaunimo pasitenkinimas vykdoma jaunimo politika; išaugęs visuomenės suvokimas, kas yra jaunimo politika; didėjantis finansavimas jaunimo politikos vykdymui.

DIALOGŲ PLATFORMOS KOORDINATORIUS:

ARTUR KOLTUNOV
arturkoltunov9@gmail.com