fbpx

LYDERYSTĖ

LYDERYSTĖ – jaunimo verslumo skatinimo platforma.

Platforma koordinuojama Lietuvos verslo kolegijos (LTVK). LTVK  – tai 1994 metais įkurta moderni, atvira visuomenei, nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti į šiuolaikinę Lietuvos ir Europos darbo rinką orientuotus socialinių ir fizinių mokslų specialistus. 

Pagrindinės veiklos:

 • Jaunimo verslumo inkubatorius
 • Verslumo renginys „Jaunimas – jaunimui“
 • Jaunimo, nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų mugės
 • Jaunimo informavimo kampanijos pozityviam požiūriui į verslininkystę formuoti
 • Kontaktų mugės „Jaunimas – verslas“
 • Geidžiamiausio jaunimo darbdavio apdovanojimai
 • Karjeros ugdymo mokymai neįgaliųjų bendruomenei
 • Bendri verslo, neįgaliųjų bendruomenės susitikimai, diskusijos, pristatant sėkmės istorijas, integruojant neįgaliuosius darbo vietoje
 • Jaunųjų verslininkų sėkmės istorijų ciklas „YouTube“ tinkle
 • Tarptautiniai socialinio verslumo konkursai
 • Edukaciniai renginiai verslui lyčių lygybės klausimais

Platforma skirta brandinti jaunimo apsisprendimą kurti verslą, plėtoti verslo atvirumą neįgaliesiems, formuoti pozityvų požiūrį į verslininkytę.

Kokybiniai rodikliai: išaugęs jaunimo dalyvavusio EJS2021 veiklose apsisprendimas kurti verslą; išaugęs verslo atvirumas neįgaliems; išaugęs jaunimo bendradarbiavimas kūrybinėje srityje.

LYDERYSTĖS PLATFORMOS KOORDINATORĖ:

SAMANTA ŠTRAUPAITĖ
Mob. +37046314320
projektai@ltvk.lt

Partneriai