fbpx

ŠIAURĖ-PIETŪS

ŠIAURĖ-PIETŪS – bendruomenės įtraukties, periferijų gyvinimo platforma. 

Pagrindinės veiklos:

  • Tarptautinis 3D gatvės piešinių konkursas-dirbtuvės „Art Gates“
  • Sporto renginiai viešose miesto erdvėse
  • Bendruomenės susirinkimai „Miegok po žvaigždėmis“
  • Požeminė „Špargalkių“ (paruoštukių) paroda
  • Jaunimo bendradarbiavimo iniciatyvos periferinėse miesto zonose
  • Šiuolaikinio meno ir senųjų tradicijų festivalis GABYA
  • Netradicinio sporto festivalis

Platforma skirta didinti kūrybinių iniciatyvų skaičių periferijoje, plėtoti jaunimo pasitenkinimą laisvalaikio veiklomis, įtraukti bendruomenę, kurti jaunimo tradicijas. 

Pagrindiniai šios platformos kokybiniai rodikliai: sukurtos ir įveiklintos ne mažiau kaip trys jaunimo erdvės; augantis jaunimo pasitenkinimas miesto infrastruktūra; didėjantis erdvių patrauklumas (išaugęs kūrybinių iniciatyvų skaičius periferijoje); augantis jaunimo pasitenkinimas laisvalaikio veiklomis.

ŠIAURĖS–PIETŲ PLATFORMOS KOORDINATORĖ:

DONATA DULKĖ
Mob. +370 601 75 094
donata.dulke@smk.lt